Veiligheid

Bij Stichting Blauwe Vogel ’74 vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig en vrij voelt en met plezier bij ons actief is. Dat is belangrijk voor deelnemers en ouders/verzorgers, maar ook voor onze vrijwilligers. Om onze activiteiten veilig te organiseren, hebben we verschillende regels opgesteld. Hierin staat wat we vragen van iedereen die bij de Blauwe Vogel ’74 actief is. Samen zorgen we voor een omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Documenten

Gedragsregels
(Laatste update: 11 maart 2024)

Aannamebeleid nieuwe vrijwilligers
(Laatste update: 11 maart 2024)

Gedragsregels

We willen dat iedereen zich prettig en veilig voelt bij de Blauwe Vogel ’74. Daarom hebben we gedragsregels opgesteld. We vragen iedereen om deze regels te lezen en deze ook te volgen. Ook staat in dit document wat je kan doen als je je niet veilig of prettig voelt, en bij wie je dan terecht kan.

Vrijwilligersbeleid

Stichting Blauwe Vogel ’74 is opgericht voor kinderen met een beperking, een bijzondere doelgroep die bijzondere aandacht vraagt. We kunnen ons werk niet doen zonder alle vrijwilligers die iedere zaterdag met veel enthousiasme voor alle kinderen klaarstaan. Nieuwe vrijwilligers zijn natuurlijk welkom! Om zeker te weten dat nieuwe vrijwilligers begrijpen wat onze doelgroep nodig heeft, hebben we een vast aannamebeleid ontwikkeld voor nieuwe vrijwilligers. We spreken bijvoorbeeld vooraf over ervaringen, motivatie en wat iemand bij ons zou kunnen doen, en werken met een proefperiode.

Toezicht

Voor de veiligheid in en rond het water werkt de Blauwe Vogel ’74 met een toezichtsplan, dat is opgesteld in samenwerking met zwembad Merwestein. In het plan staat bijvoorbeeld wat de eisen zijn die we stellen aan toezichthouders (met het groene shirt) en wat iedereen moet doen als er iets gebeurt op de zwemzaal.