Bestuur en vrijwilligers

Stichting Blauwe Vogel ’74 zorgt er met een groot team aan vrijwilligers voor dat kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking kunnen spetteren en sportief in het water bezig kunnen zijn. Dat gebeurt onder leiding van een dagelijks en algemeen bestuur, met ondersteuning van een jeugdbestuur. Onze zwemdocenten zijn verantwoordelijk voor wat er gebeurt in en rond het zwembad.

De Stichting geeft geen vergoedingen voor verrichte werkzaamheden die worden uitgevoerd door bestuursleden, kaderleden en vrijwilligers. Wanneer begeleiders van activiteiten van de Stichting een cursus willen volgen die in dienst staat van het werk van de Stichting, kan er wel een vergoeding worden gegeven voor de in het kader van deze cursus gemaakte kosten.

Dagelijks bestuur

Voorzitter, de heer G.R. Broekhuizen
Secretaris, mevrouw M.C.M. Abels-van der Ven
Penningmeester, de heer R.G. Migo

Algemeen bestuursleden

Mevrouw M. Broekhuizen-den Uijl
Mevrouw M.E. Hegeman
De heer E.A.J. Oosterbosch
Mevrouw M.H.G. Wever-Haggenburg