ANBI

Stichting Blauwe Vogel ’74 heeft de ANBI-status. Dat betekent dat giften aan onze stichting aftrekbaar kunnen zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Wil je meer weten over de mogelijkheden om de Blauwe Vogel ’74 te ondersteunen? Neem dan contact op met de Vrienden van de Blauwe Vogel ’74.

Beleid en financieel verslag

Net als iedere instelling met een ANBI-status zijn het beleidsplan van onze stichting, de begroting en het financieel jaarverslag openbaar toegankelijk. De laatste versies van deze documenten kan je hieronder downloaden.

1 – Beleidsplan
2 – Begroting
3 – Balans