Start nieuw seizoen

Hallo Blauwe Vogels,

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur! Op zaterdag 1 oktober a.s. beginnen
we weer met het zwemmen, en we hopen natuurlijk dat we een fijn zwemseizoen
hebben zonder coronamaatregelen.

Voor dit seizoen zijn de zwemtijden als volgt:

10.45 – 11.25 uur: zwemlessen in het ondiepe bad
11.30 – 12.10 uur: zwemlessen in het diepe (wedstrijd)bad
11.00 – 12.45 uur: vrij zwemmen in het diepe bad (voor iedereen die in het bezit is van
een A-diploma)
11.30 – 12.45 uur: vrij zwemmen in het ondiepe bad
11.00 – 12.45 uur: duiken in diepe bad (Seastar)

De eerste zwemdag, 1 oktober, verwachten we alle zwemleskinderen die nog géén
B-diploma hebben om 10.30 uur in de hal van zwembad Merwestein.

Alle zwemleskinderen met een B-diploma en de vrijzwemmers zijn deze eerste
zwemdag welkom vanaf 11.30 uur.

De eerste zaterdag is een gezamenlijke les, de zwemlessen in groepjes starten op
zaterdag 8 oktober.

Graag nog even uw aandacht voor de volgende zaken:

 • Zorg dat u, na de zwemles in het ondiepe bad, op tijd bent voor het ophalen
  van uw kind(eren). De lessen zijn tot 11.25 uur, en de zweminstructeurs
  moeten weer op tijd bij de volgende les zijn.
  Het is natuurlijk wel heel gezellig en leerzaam als u nog even met uw
  kind(eren) blijft vrij zwemmen!
 • Het vrij zwemmen is altijd onder begeleiding van meezwemmende
  ouders/verzorgers.
 • Kan uw kind een keer niet bij de zwemles zijn (bijvoorbeeld bij ziekte), graag
  afmelden via secretariaat@blauwevogel74.nl.
 • Wilt u geen gebruik meer maken van de zwemlessen, en ook niet meer komen
  zwemmen bij de Blauwe Vogel? Opzeggen kan alleen schriftelijk via
  secretariaat@blauwevogel74.nl.
 • Het diplomazwemmen is dit jaar op 22 april 2023.

De algemene coronaregels blijven gelden:

 • Hoest en nies in uw elleboog
 • Was vaak en goed uw handen
 • Blijf thuis bij klachten

We gaan er weer een gezellig seizoen van maken met z’n allen, en we zien
jullie graag op zaterdag 1 oktober a.s.!