Privacybeleid

Dit is een privacyverklaring van Stichting Blauwe Vogel ‘74, gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41178873.

In deze verklaring beschrijven we welke persoonsgegevens we allemaal verzamelen en verwerken, en waarom. Ook leggen we uit hoe we ervoor zorgen dat we niet teveel gegevens verwerken, we gegevens mogen verwerken, en wat je kan doen om te zien wat we voor gegevens over je hebben verwerkt. We doen dit altijd volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je, als je:

 • je (of iemand anders) inschrijft als lid van de stichting, en/of voor zwemlessen;
 • vrijwilliger bent bij de stichting;
 • actief deelneemt aan activiteiten die wij organiseren;
 • je als sponsor of begunstiger aan onze stichting bindt.

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 • naam, adres, woonplaats
 • e-mailadres
 • Mobiel nummer (ook van ouder/verzorger) Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Foto’s
 • Medische gegevens:
  • Naam en telefoonnummer van de behandelend arts
  • Rolstoelgebruik
  • Medicijngebruik
  • Eventuele bijzonderheden (zoals epilepsie, of medicijnen)

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

 • je in te schrijven als lid;
 • contact met je op te nemen als dit nodig is;
 • tijdens onze activiteiten te weten of en welke medische hulp nodig is, als er een ongeval of iets dergelijks gebeurt;
 • via foto’s te communiceren over onze activiteiten, daar reclame voor te maken, en posters/folders/overig reclamemateriaal te drukken;
 • subsidies aan te vragen bij andere instanties.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

Je mag ons benaderen als je wil weten welke informatie we verzamelen over jou, als je iets wil aanpassen of laten verwijderen, of als je andere vragen of bezwaren hebt. 

2.1 Je kunt contact opnemen met de contactpersoon Privacy/AVG via privacy@blauwevogel74.nl voor:

 • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van je verwerken;
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij over jou verwerken;
 • correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
 • bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de stichting.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 We gebruiken je gegevens alleen voor de doelen die we hierboven hebben genoemd. Je medische gegevens verstrekken we alleen als het nodig is aan onze vrijwilligers, en nooit aan anderen.

4. DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw gegevens bij uitzondering aan gemeenten of andere instanties die subsidies aanbieden. Deze derden gebruiken de gegevens om te kunnen nagaan of wij recht hebben op subsidies.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website of andere media. We doen dit zeker niet als je bij ons bezwaar maakt tegen het publiceren van een foto.

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

We bewaren je gegevens niet langer dan dat je lid bent van de stichting, behalve financiële gegevens. Die moeten wij zeven jaar bewaren. Daarna verwijderen wij deze gegevens. Foto’s van onze activiteiten waar je op staat, worden wel langer bewaard. Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je dat bij ons aangeven.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan gebeuren dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Lees hem daarom vooral af en toe door, de nieuwste versie staat altijd op onze website. 

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

We kunnen cookies gebruiken om inzicht te krijgen in het gebruik van onze site. Dat gebeurt via Google Analytics. Bij het bezoeken van deze site wordt één keer gevraagd of je hiermee akkoord bent. Als je niet akkoord bent, worden er ook geen cookies voor Google Analytics geplaatst.