Donateurs & Sponsoren

Alle activiteiten kunnen mede door en dankzij onze donateurs en sponsoren gerealiseerd worden. Het bestuur wil deze sponsors en onze donateurs hartelijk bedanken voor hun bijdrage.
Wilt u deze stichting ook steunen, uw bijdrage is van harte welkom op IBAN nummer NL11 INGB 0000 0456 06.

Schenkingen, legaten en erfenissen
De Stichting is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is bekend onder nummer 8041.77.363. Dit houdt in dat uw eventuele donaties of giften (onder bepaalde voorwaarden) als fiscaal aftrekbare gift in aanmerking kan worden genomen voor de inkomstenbelasting of voor bedrijven voor de vennootschapsbelasting.