ANBI

1 - Beleidsplan
2 - Begroting
3 - Balans

Bestuur

Dagelijks bestuur:

Voorzitter, de heer G.R. Broekhuizen
Secretaris, mevrouw J.M. Bakker-Migo
Penningmeester, de heer R.G. Migo

Bestuursleden:

Mevrouw M. Broekuizen- den Uijl
Mevrouw M.E. Hegeman
De heer E.A.J. Oosterbosch
Mevrouw M.H.G. Wever-Haggenburg